Hulevesien hallinta

Veden luontainen kiertokulku muuttuu kaupungeissa tiiviin rakentamisen myötä, kun vettä läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa ja vedet ohjataan viemäriverkostoon. Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä myös hulevesien hallinnan tärkeys korostuu. Järkevintä, helpointa ja taloudellisinta on yleensä hallita hulevesiä niiden syntypaikoilla. Näin hulevesistä syntyviä kustannuksia ja ongelmia ei siirretä naapuritonteille tai kunnan hulevesijärjestelmässä eteenpäin.

Hulevesien hallinta on muutakin kuin vain teknisiä hulevesien hallintaratkaisuja. Hulevesien hallintarakenteet ovat osa kaupunkikuvaa. Vesi vaatii tilaa, jota sille pitää antaa ja hulevesiaiheet saavat näkyä. Hyvin suunnitellut hulevesirakenteet tekevät kaupunkiympäristön, jossa viihtyvät niin ihmiset, kasvit kuin pieneliötkin. Vesielementti antaa asuinalueelle omaleimaisuutta ja lisää alueen arvostusta.

Hulevesien hallinta kannattaa suunnitella valuma-aluelähtöisesti tarvittaessa kuntarajat ylittäen. Kun hulevedet otetaan alusta alkaen kaavoituksessa huomioon ja kunnan asukkaat saavat osallistua suunnitteluun, saavutetaan parhaat ja kestävimmät ratkaisut. Kaikilla kaavoitus-, suunnittelu- ja rakennusprosessiin osallistuvilla tulisi olla samat tiedot ja tavoitteet hulevesien hallintaan liittyen, jolloin voidaan päätyä uusiin ja toimiviin ratkaisuihin sekä vähentää ristiriitoja ja vastustusta hulevesiin liittyvissä hankkeissa. Kun asukkaille tiedotetaan hulevesien hallinnan tärkeydestä, ei viherpainanteessa välillä seisovaa vettä nähdäkään ympäristön viihtyisyyttä alentavana tekijänä vaan ratkaisuna lähipuron kunnon kohentamisessa.

Hulevesien hallinnan osioon on koottu monipuolisesti työkaluja, raportteja sekä parhaita käytäntöjä, jotka esittelevät huomionarvoisia näkökulmia ja keinoja hulevesien hallinnan suunnitteluun. Osa työkaluista sopii hyvin myös omakotitalotontin omistajien käytettäväksi.