Lähteet

Eskola, R. & Tahvonen, O. (2010). Hulevedet rakennetussa viherympäristössä. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hagelber. E., Karhunen, A., Kulmala, A., Roine Larsson, R., & Lundström, E. (2012). Käytännön kosteikkosuunnittelu. TEHO-hanke 1/2012. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/TEHO_Plus/Julkaisusarja [Viitattu 9.10.2014]

Hakola, J. (2012). Luonnomukainen hulevesien hallinta. Viherympäristö 1/2012, s. 52-59. https://data.viherymparisto.fi/files/resourcesmodule/@random4f9681d9578d9/1335263738_Hakola_Hulevesi.pdf [Viitattu 9.10.2014]

Inha, L. (2010). Hulevesien hallinta rakennetuilla alueilla. Tampereen teknillinen yliopisto. Diplomityö. https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/6631/inha.pdf?sequence=3&isAllowed=y [Viitattu 9.10.2014]

Helvilä, T. (2013). Hulevesien avojärjestelmien ylläpito. Hämeen ammattikorkeakoulu, Maisemasuunnittelun koulutusohjelma. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/54738/Helvilae_Tiia.pdf?sequence=1 [Viitattu 9.10.2014]

Komulainen, E. (2012). Hulevesien biosuodatuksen soveltuvuus Suomen ilmasto-oloihin. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Diplomityö. https://civil.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid-1e3881550b5c372881511e3bab941be54321aeb1aeb/komulainen2012.pdf [Viitattu 9.10.2014]

Kuntaliitto. (2012). Hulevesiopas. Helsinki. https://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2714 [Viitattu 9.10.2014]

Lankiniemi, V. (2013). Hulevesihaittojen ehkäiseminen kaupunkialueilla. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Diplomityö. https://civil.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid-1e397ccdef7b34a97cc11e394f431394fecde96de96/lankiniemi2013.pdf [Viitattu 9.10.2014]

Liikennevirasto (2013). Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 5/2013. https://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-05_teiden_ja_ratojen_web.pdf [Viitattu 9.10.2014]

Paterson, D.A. & Grannis, P. (2010).  New York Stormwater Management Design Manual. New York State. https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/swdm2010entire.pdf [Viitattu 9.10.2014]

Salminen, O. (2010). Rakennettu taajamaluonto suojelee Vihdin Enäjärveä. Ympäristö 3(6): 28-31.

Schueler, T. (1994). The Importance of Imperviousness. Watershed Protection Techniques 1:3, s. 100-111.

Talvinen, T. (2012). Vantaan Kylmäojan itäisen haaran mallinnus: Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset puron virtaaamaan. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Diplomityö. https://civil.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e388168db03dce881611e3ab6ff56d0cd84d9d4d9d/talvinen2012.pdf [Viitattu 9.10.2014]

Vakkilainen, P., Kotola, J. & Nurminen, J. (2005). Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta. Suomen Ympäristö 776, Ympäristönsuojelu. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40647/SY_776.pdf?sequence=1 [Viitattu 9.10.2014]