Kaupungin lämpötilaerot

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos käynnisti Turun kaupunki-ilmastoprojektin (TURCLIM) vuonna 1998 ja ensimmäiset lämpömittarit asennettiin 2000-luvun alussa. Projektin päätavoitteena oli tutkia kaupunki-ilmastoa kiinteän mittariverkoston avulla.

Stuttgartin alueen suunnittelussa on keskitytty kaupungin ilmanvaihdon helpottamiseen ja parantamaan viileän ilman virtaamista vuorilta kohti kaupunkialuetta laakson pohjalla. Myös muut Saksan kaupungit ovat seuranneet Stuttgartin alueella onnistunutta esimerkkiä.

TURCLIM-kaupunki-ilmastoprojektissa mitataan lämpötiloja alueellisesti havaintopisteverkostolla, joiden tietojen pohjalta laaditaan lämpötilakarttoja. Näitä karttoja on mahdollista hyödyntää kaupunkisuunnittelussa, esimerkiksi arvioidessa lämmitystarpeen alueellisia eroja ja korkeiden lämpötilojen haitallisille terveysvaikutuksille alttiita alueita.