Hollannin mediakampanja ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumistoimenpiteistä

Hollannin valtion rahoittama laaja julkisen tietoisuuden edistämiskampanja ”The Netherlands Live with Water” pyrki lisäämään tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mittavista maankäytön muutoksia vaativista sopeutumistoimenpiteistä. Tietoisuuden lisäämisen uskottiin vähentävän muutosvastarintaa ja edesauttavan yhteistyötä eri tahojen välillä strategioiden toteuttamisessa.

Hollannissa vuonna 2003 käynnistetty “The Netherlands Live with Water” – kampanja oli yksi kolmesta laajasta viestintäkampanjasta, jotka pyrkivät lisäämään tietoisuutta tulvien riskeistä. Kampanja hyödynsi monipuolisesti tiedotusvälineiden eri lähestymistapoja. Radio, televisiomainokset, uutiskirjeet, mainonta ja esitteet sekä infotilaisuudet ja kattava verkkosivusto kuuluivat kampanjan viestintämenetelmiin.

Kampanjan kasvona ja niin sanottuna ”vesilähettiläänä” toimi Hollannissa tunnettu meteorologi Peter Timofeeff. Kampanjan viestinnässä käytettiin huumoria ja ongelmat ratkaisumalleineen tuotiin ihmisten tietoisuuteen huomiota herättävien sarjakuvien ja ”vesilähettilään” omien esiintymisten kautta kansallisessa ja paikallisessa mediassa.

Kuvassa Hollannin mediakampanjan "vesilähettiläs" Peter Timofeeff: "Ilmastonmuutoksen myötä tulee lämpimämpää ja märempää." (Kazmierczak, A. and Carter, J. 2010)

Kuvassa Hollannin mediakampanjan ”vesilähettiläs” Peter Timofeeff: ”Ilmastonmuutoksen myötä tulee lämpimämpää ja märempää.” (Kazmierczak, A. and Carter, J. 2010)

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta veden pinta nousee ja Hollannissa tarvitaan vedelle lisää tilaa. Veden hallintastrategian toteuttaminen vaati maankäyttömuutoksia, joista aiheutuisi huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle.

Hollannissa huomattiin, että ihmiset ja yhteiskunnalliset eturyhmät eivät tunnistaneet veteen liittyviä riskejä ja ongelmia. Sopeutumisen hallinnan vastuut on kuitenkin ajettu Hollannissa hallinnon, yksityisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Vahva julkinen tuki ja viestintä olivatkin uuden strategian ja sopeutumistoimenpiteiden hyväksynnän kannalta avainasemassa.

Hallitus päätti käynnistää tiedotuskampanjan lisätäkseen tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä sekä sitouttaakseen ihmisiä tuleviin sopeutumistoimenpiteisiin. Kampanja oli Hollannin valtion rahoittama ja sen budjetti oli 1,3 miljoonaa euroa.

Kampanjassa keskeinen viesti koski ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia Hollannin veden hallintaan. Sen aikana kerrottiin mitä vaadittavat sopeutumistoimenpiteet, kuten veden varastointi, tarkoittavat käytännössä. Lisäksi kampanjassa korostettiin kansallisen hallituksen ja alueviranomaisten toimia pitääkseen Hollannin kuivana ja turvallisena. Myöhemmin kampanjassa oli tarkoitus korostaa konkreettisia toimenpiteitä ja antaa esimerkkejä sopeutumista, jotka ovat tunnistettavissa yleisölle ja antavat virikkeitä virkamiehille.

Kampanjaan liittyneen seurantatutkimuksen mukaan vuoden 2003 loppuun mennessä 82% väestöstä ymmärsi tulvilta suojautumisen sosiaalisen tärkeyden ja 72% kannatti vedelle lisätilan rakentamista osana toimenpiteitä. Vuonna 2009 55% väestöstä kannatti sadevettä keräävän ”vesiaukion” rakentamista lähialueelleen. Vesiaukio voi olla ratkaisu rankkasateiden aiheuttamien vesimäärien keräämiseen ja toimia myös virkistyskäytössä. Lue lisää aiheesta.

 

LÄHTEET

The Netherlands Live with Water: Public awareness raising campaign. Ihttps://www.grabseu.org/membersArea/files/the_netherlands.pdf In: Kazmierczak, A. & Carter, J. 2010. Adaptation to climate change using green and blue infrastructure. A database of case studies.  Viitattu 12.2.2013.

 

12.2.2013

Print Friendly, PDF & Email