Sopeutumisen toteuttaminen

sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on jatkuva prosessi, jolla pyritään vastaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja niiden tuomiin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyy epävarmuuksia, minkä takia vaikutuksia ennustavia skenaarioita päivitetään säännöllisin väliajoin. Tämän takia myös sopeutumisen toteuttamisen täytyy olla jatkuva prosessi kaupungeissa, ja asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden joustavia.Tässä suunnitteluoppaan osiossa esitetään keinoja sopeutumisen eri vaiheiden toteuttamiseen.

Suunnitteluoppaassa lähestytään sopeutumisen toteuttamisprosessia hyödyntäen kuntien kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen integroitua johtamisjärjestelmää (IMS). IMS pohjautuu suunnittele – toteuta – tarkista – korjaa -johtamissykliin, mikä soveltuu erinomaisesti sopeutumisen suunnitteluun sen muuttuvan luonteen takia.

Sopeutumisen toteuttamisessa tärkeää on toimenpiteiden seuranta ja arviointi, jolla kartoitetaan sopeutumisen vaikuttavuutta. Toimenpiteitä tulisi myös suhteuttaa muihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat yhteiskunnan sopeutumiskykyyn.

Kuntien sopeutumistoiminnan suunnittelussa ja toimeenpanossa korostuu myös eri hallintokuntien ja päättäjien sitoutuminen toimenpiteiden toteuttamiseen sekä kuntalaisille ja yrityksille kohdennettu viestintä prosessin kaikissa vaiheissa.