Käynnistäminen

Sopeutumisen käynnistäminen

Ilmastonmuutoksen vaikutukset käynnistämisen motiivina

Sopeutumistyön käynnistämisen merkittävin motiivi on ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat vaikutukset. Näiden vaikutusten ilmetessä toimijoiden tulisi viimeistään herätä sopeutumistoimien välttämättömyyteen.  Helpointa toimenpiteiden aloittaminen on toimialoilla, joilla vaikutukset (esim. rankkasateiden aiheuttamat tulvat) ilmenevät välittömästi ja toimenpiteiden perusteleminen on helppoa.

Sopeutumisen ennakointi tehokkainta

Sopeutumistyön tulisi olla ennakoivaa, jotta voitaisiin välttää pahimmat vaikutukset ja jotta kustannukset pystyttäisiin pitämään pienempinä. Sopeutumistarpeiden ennakointi antaa aikaa mitoittaa kustannuksia pidemmälle aikavälille sekä punnita eri vaihtoehtoja sopeutumistoimille.

Jälkikäteen sopeutumistoimet osoittautuvat usein kalliimmiksi, koska valmiiden rakenteiden muuttaminen on huomattavasti hankalampaa. Ääri-ilmiöihin varautuminen sen sijaan on ainakin osittain reaktiivista, koska niiden paikallinen ennakointi on vaikeaa. Sopeutuminen tapahtuu siis lähinnä vahinkojen minimoinnilla.

Sopeutumistyötä EU:n tukemana

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana laajasti myös Euroopan unionin agendalle. EU:n sopeutumisstrategia julkaistiin keväällä 2013, mutta sopeutumiseen liittyvää työtä on tehty laajasti jo 2000-luvun alusta saakka. EU tarjoaa uudella rahoituskaudellaan 2014-2020 runsasta rahoitusta sopeutumistyöhön hillintätyön lisäksi.

Käynnistämisen motiivit

Sopeutumistyön käynnistämiselle voidaan määritellä lukuisia eri motiiveja, muun muassa:

  • tarve – jo alkaneet muutokset ilmastossa ja kaupunkiympäristössä; mahdolliset kaupunkien omat kokemukset ilmastonmuutoksen aiheuttamista ääri-ilmiöistä esim. rankkasateiden aiheuttamat kaupunkitulvat, myrskytuhot, merenpinnan haitalliset vaihtelut rannikoilla
  • ennakointi – muutokset helpompia ja edullisempia toteuttaa ennakoiden kuin jälkikäteen korjaten
  • lainsäädäntö – tällä hetkellä sopeutuminen EU:n suunnalta ei aiheuta jäsenvaltioille velvoitteita, mutta jos tuloksia ei synny, harkitaan sopeutumiseen liittyvää lainsäädäntöä
  • rahoitus – tarjolla monia rahoituskanavia, jotka tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää kehittämistä ja toimintaa; Lahden tapauksessa lisäresurssia tarjottiin hankekumppanuuksien muodossa (EU Cities Adapt ja ILKKA -hankkeet)

 

Lähteet ja linkit -osiosta löydät lisätietoa aiheesta.