Lähteet

Euroopan unioni (2010). Vihreä infrastruktuuri. https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/fi.pdf [Viitattu 8.9.2014].

Euroopan komissio 2009. Valkoinen kirja. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:FI:PDF [Viitattu 8.9.2014].

Foster J., Lowe A. & Winkelman S. 2011. The Value of Green Infrastructure for Urban Climate Adaptation. CCAP.