Viherkerroinmenetelmällä vihreitä ja viihtyisiä pihoja

Viherpintojen merkitys erilaisten ekosysteemipalveluiden kannalta korostuu kaupunkien tiivistyessä. Viherkerroinmenetelmän avulla luodaan vihreitä, viihtyisiä ja ilmastonkestäviä tontteja tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, mikä edistää myös kaupunkialueiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Viherkerroinmenetelmä on kaupunkisuunnittelijoille suunnattu ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Viherkerroinmenetelmässä kaavoittaja asettaa tontille viherkerrointavoitetason, jonka pihasuunnittelija voi joustavasti täyttää käyttämällä erilaisia viherelementtejä, kuten säilytettävää ja istutettavaa kasvillisuutta, hulevesirakenteita ja erilaisia pinnoitteita. Viherkerroinmenetelmässä huomioidaan eri viherelementtien ekologisuus, toiminnallisuus, maisema-arvo ja kunnossapito.

Laskentakaava

Viherkerroin lasketaan jakamalla pisteytetty viherpinta-ala tontin kokonaispinta-alalla.

Viherkerroinmenetelmä on kehitetty maankäytön suunnittelun tueksi erityisesti kaavoittajien, maisema-arkkitehtien ja pihasuunnittelijoiden käyttöön. Viherkerroin voidaan sisällyttää kaavamääräyksiin tai sen perusteella voidaan esimerkiksi antaa helpotuksia rakennuslupaprosessissa.

viherkerroinkuva

Lue lisää, kuinka työkalua kehitettiin Helsingissä osana ILKKA-hanketta. Vastaavia viherkerroinmenetelmiä on hyödynnetty menestyksekkäästi mm. Berliinin, Malmön ja Toronton kaupungeissa tärkeänä työvälineenä viherrakenteen ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen säilyttämisessä ja lisäämisessä.

Excel-pohjainen työkalu ja sen käyttöohjeet ovat ladattavissa Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan sivuilta.

Lähteet ja linkit -osiosta löydät lisätietoa aiheesta.

 

Lisätietoja (etunimi.sukunimi@hel.fi): Ympäristösuunnittelija Susanna Kankaanpää ja maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaa.