fiensv
  Pasilan ilman lämpötilojen mallintamisesta | Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopashttps://ilmastotyokalut.fi

Vuosina 2009/2010 Ilmatieteen laitos suoritti 12 kuukauden aikana kerran viikossa liikkuvia ilman lämpötilamittauksia koko Helsingin kaupungin alueella. Osa mittausreitistä kulki myös Pasilan kaupunginosan halki. Mittaus suoritettiin reittiä Savonkatu-Ratapihantie-Asemanpäällikönkatu-Ratamestarinkatu. Lämpötila-aineistona kerättiin yhden sekunnin välein ja tulokset laskettiin sadan metrin kokoisille ruuduille. Tästä aineistosta laskettiin lämpötilaeroja paikallistietojen ja Helsingin Kaisaniemen sääaseman kesken. Tiedot interpoloitiin CORINE-maankäyttö-, Helsingin kaupungin rakennus-, väestön- ja korkeustietojen kanssa koko Pasilan alueelle. Tuloksena oli kontrolliajon lämpötilaerotuskartta.
Sen jälkeen lisättiin Pasilan keskusalueelle nykyisen rautatieaseman kohdalle rakennuksia tyhjille kahdeksalle hilaruuduille 10 000 kuutiometriä rakennuksia ja 500 asukasta. Rakennusten tilavuuden ja väestön määrän katsottiin vaikuttavan eniten alueen ilman lämpötilaan.
Rakennusten koot arvioitiin yhden arkkitehtuurisuunnitelman havainnekuvan perusteella.
Interpolointimenetelmäksi valittiin Euroopassa laajasti käytetty residuaali Kriging-menetelmä. Interpolointi suoritettiin R – ohjelmistoympäristössä.Kuva esittää Kringing-interpolointimenetelmällä tuotettua Helsingin Pasilan ilman lämpötilaerotuskarttaa. Kun säädin on ääriasennossa vasemmalla kuva näyttää kontrolliajon tuottaman ilman lämpötilaerotuksen Pasilan ja Helsingin Kaisaniemen välillä, ääriasennossa oikealla mallinnetun tutkimustuloksen. Huomioi ilman lämpötilaskaalan ero!


KontrolliajoMalliajo