ILKKA- hanketta varten laaditut Turun alueen lämpötilakartat 100 metrin resoluutiolla. Lämpötilakartat on laadittu Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen TURCLIM-kaupunki-ilmastoprojektin pistemäisten lämpötilahavaintojen pohjalta. Lämpötilaa selittävinä ympäristötekijöinä on huomioitu maankäyttö, korkeuserot sekä vesialueiden läheisyys.

Lämpötilakartoista voidaan havaita, että urbaanit alueet ovat kaupungin lämpösaarekkeen ansiosta keskilämpötiloiltaan kaikkein lämpimimpiä alueita kuukaudesta riippumatta. Kartoista voidaan havaita myös meren vaikutus; Esimerkiksi talviajan tilanteessa (helmikuu ja marraskuu) rannikon läheiset alueet ovat sisämaata lämpimämpiä meren lauhduttavan vaikutuksen vuoksi. Keväällä tilanne on päinvastainen, jolloin meren läheisyys viilentää keskilämpötiloja. Tilanne on samansuuntainen vielä heinäkuussakin, joskin meren viilentävä vaikutus rajoittuu enää ainoastaan kapealle rannikkokaistalle. Kuukauden keskilämpötiloja kuvaavien karttatasojen lisäksi mukana on myös kesän hellejaksoa (11.7–14.7.2010) kuvaava kartta ja korkeusmalli. Karttojen avulla voidaan arvioida mm. lämmitys- ja jäähdytystarpeen alueellisia eroja.

Lämpötila-aineisto: Turun yliopisto
Korkeusmalli (10 m): Maanmittauslaitos 2007, avoin data