Hulevesi-infotaulut lisäävät tietoisuutta hulevesien hallinnasta

Toteuttajataho: Lahden kaupunki
Sijainti: Lahti

Hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta tehtiin asukaskysely, jolla selvitettiin asukkaiden kokemukset ja mielipiteet sekä tietoisuus Kariston asuinalueella. Tietoisuuden lisäämiseksi toteutetuille hulevesien käsittelypaikoille pystytettiin infotauluja, joilla pyritään lisäämään myös myönteistä asennetta vesiensuojeluun. Infotauluja voidaan hyödyntää jatkossa myös hulevesien esittelykierroksilla.

Asukkaiden tietoisuus hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta selvitettiin

Hulevesien kokonaisvaltaisessa hallinnassa sadevesiviemäröinnin rinnalla käytetään luonnonmukaisia hallintamenetelmiä, kuten kosteikkoja, painanteita ja altaita, joiden avulla parannetaan hulevesien laatua sekä veden kiertoa. Hulevesiä voidaan käsitellä imeyttämällä, viivyttämällä ja johtamalla.

Taajama-alueiden sateiden aiheuttamat tulvat ovat lisänneet hulevesitietoisuutta. Huttunen (2014) selvitti Lahdessa Kariston asukkaiden tietoja ja mielipiteitä asuinalueensa hulevesien hallinnasta. Tuloksista selvisi, että suurimmalla osalla vastanneista oli käsitys kosteikon ja altaiden merkityksestä ja hulevesien hallinnasta. Joukkoon mahtui kuitenkin myös henkilöitä, jotka eivät tunteneet aihetta.

hulevesi-infotaulut_1

Kuva 1. Asukaskyselyn tulokset hulevesien hallinnan tietoisuudesta. Lisää: Luonnonmukainen hulevesien hallinta uusilla asuntoalueilla Lahden Karistossa ja Kytölässä, Jessica Huttunen, 2014.

Infotaulujen avulla lisätään kaupunkilaisten tietoa hulevesien hallinnasta

Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan tietoisuuden lisäämiseksi Lahdessa pystytettiin infotauluja hulevesien käsittelypaikoille, joissa käsitellään lähiasuinalueen hulevedet. Graafikko Saija Tynkkynen suunnitteli yhteisen ilmeen tauluille ja taulut (7 kpl) pystytettiin Lahden seudun ympäristöpalvelujen toimesta keväällä 2014. Infotaulujen suunnittelun ja painatuksen kustannukset olivat noin 3200 €.

hulevesi-infotaulut_yhdistetty

Kuva 2. Infotauluista kirjoitettiin Lahden asukkaille kotiin jaettavassa Kaupunkilainen -lehdessä. Jatkossa infotauluja voidaan hyödyntää hulevesien käsittelyn esittelykierroksilla.

Tauluissa kerrotaan kosteikon ja altaiden merkityksestä vedenlaatuun ja ympäristöön. Infotaulujen avulla asukkaat saavat tietoa lähiympäristönsä vesiaiheista sekä hulevesistä: mitä hulevesi on, mitä sille tapahtuu ja minne se päätyy. Tällä pyritään lisäämään asukkaiden ymmärrystä hulevesistä vesistöjä kuormittavana tekijänä, ja luomaan positiivista asennetta vesiensuojeluun.

 

 

 

LÄHTEET
Huttunen, J. (2014). Luonnonmukainen hulevesien hallinta uusilla asuntoalueilla Lahden Karistossa ja Kytölässä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/71374/Huttunen_Jessica.pdf?sequence=1 [Viitattu 16.9.2014]

Kaupunkilainen –lehti. https://portfolio-web.ess.fi/www/Kaupunkilainen/2014_02/#/1/

 

YHTEYSTIEDOT

Ismo Malin, vesiensuojelupäällikkö, ismo.malin@lahti.fi, p. 050 525 9579

 

16.10.2014

Print Friendly, PDF & Email