Stuttgartin tuulitunnelit viilentävät kaupunkia ja parantavat ilmanlaatua

Saksan Stuttgartin sijainti laaksossa vuorten ja teollisuusalueen keskellä on huonontanut alueen ilmanlaatua 1970-luvulta lähtien. Kehityksen leviäminen laakson rinteille pahensi tilannetta estäessään ilman kulkeutumisen kaupungin läpi ja johti lämpösaarekeilmiön syntymiseen alueelle. Tilannetta on sittemmin parannettu huomioimalla kaupunkisuunnittelussa tuulten kulkeminen ja tiheä kasvillisuus ylilämpenemisen ja ilmasaasteiden aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi. Sopeutumistoimien ansiosta viileä tuuli kulkeutuu öisin alas kaupunkia ympäröiviltä vuorilta ja puhaltaa useiden puiden reunustamien tuulitunnelien läpi viilentäen ilmaa.

Vuonna 2008 julkaistu Stuttgartin alueen Ilmastoatlas (Climate Atlas region of Stuttgart) kattaa koko 3654 km² alueen ja tarjoaa ilmastoanalyysejä kaikille alueen kaupungille ja kunnille. Ilmastoatlas sisältää alueen kartat ja näyttää paikalliset tuulikuviot, kylmän ilman virtaukset ja ilmansaasteiden pitoisuudet tarjoten teknistä apua maankäytön suunnitteluun. Suunnittelijat voivat käyttää tietoja apunaan kaupunki-ilmaston optimoimisessa uusissa projekteissa ja muutostöissä.

Stuttgartin alueen suunnittelussa on keskitytty kaupungin ilmanvaihdon helpottamiseen ja parantamaan viileän ilman virtaamista vuorilta kohti kaupunkialuetta laakson pohjalla. Ilmastoatlaksen tarjoamien tietojen pohjalta kaupunkiin suunniteltiin tuulia ohjaavia ”ilmastointikanavia”. Alueita kehitettäessä on otettava huomioon, että ilmavirran kulun tukkiminen strategisilla alueilla ei ole sallittua, tietyn kokoisten puiden kaataminen on kielletty ja suunnittelussa tulisi suosia viherkattoja, vihreitä julkisivuja ja muita vihreitä ratkaisuita.

Stuttgartin kaupunki julkaisi vuonna 1977 ensimmäisen Urbaanin suunnittelun ilmastokirjasen (The Climate Booklet for Urban Development), joka on tarkistettu vuonna 2008. Kirja sisältää ohjeita alueen kehittämiseen: se selittää alueen ilmaston erityispiirteet ja erottelee alueet, joilla tarvitaan erityistä suunnittelua ja rakennusmääräyksiä ilmavirtausten ja kaupungin viilentymisen turvaamiseksi (tiedot perustuvat Ilmastoatlakseen).

Ilmastoatlas ja Ilmastokirjan suositukset tarjoavat yhtenäistä tietoa kaupunkien ja kuntien käyttöön Stuttgartin alueella. Saksan rakennusmääräykset antavat kirjan suosittelemille ratkaisuille lainsäädännöllisen perustan. Kirja listaa lainsäädökset kansallisella tasolla ja niitä voidaan käyttää käsiteltäessä kysymyksiä, jotka liittyvät paikalliseen ilmastoon. Säännökset on jaoteltu erilaisten ilmaston parantamismekanismien ja eri viherrakentamisen tyyppien mukaan. Ne rajoittuvat koskemaan lähinnä rakenteellisia maankäytön muutoksia, eikä niitä ole tarkoitettu yksittäisille maapalstoille.

Stuttgartissa Ilmastoatlaksen suosituksien implementoinnista vastaa Kaupunkisuunnittelun virasto tukenaan Ympäristönsuojelun virasto, joka oli mukana suunnittelemassa vuoden 2008 Ilmastoatlasta. Ilmastoatlas 2008 kehitettiin alueellisten kaupunkien ja kuntien yhdistyksen ja Stuttgartin kaupungin välisessä tiiviissä yhteistyössä.

Sopeutumistoimenpiteiden tuloksena yli 39% Stuttgartin pinta-alasta on asetettu luonnonsuojelun alaiseksi, mikä on ennätys koko Saksassa. Kasvillisuus peittää yli 60% kaupungin pinta-alasta, 300 000 m2 kattopinta-alaa on viherrytetty ja 32 kilometriä 245 kilometrin mittaisista raitiovaunukiskoista on peitetty nurmella sitten vuoden 2007. Kaupungin kehitysvision linjauksen mukaisesti 60 hehtaaria aiemmin kehitettäväksi korvamerkitystä alueesta leikattiin pois vuoden 2010 maankäyttösuunnitelmista viheralueiden suojelemiseksi.

Sopeutumisstrategian suurin menestys on kuitenkin ilmavirtausten säilyttäminen ja parantaminen, joka on saavutettu kaupunkia ympäröivien vuorten rakennuskielloilla ja sellaisten rakennushankkeiden ehkäisyllä, jotka voisivat estää yöllisten kylmien ilmavirtausten aiheuttaman ilmanvaihdon ja kaupungin viilentymisen.

Myös muut Saksan kaupungit ovat seuranneet Stuttgartin alueella onnistunutta esimerkkiä. Muun muassa Berliini on rakentanut digitaalisen kaupungin kattavan ympäristöatlaksen. Stuttgartin Ilmastoatlaksen metodologiaa on käytetty myös muualla maailmalla kuten Koben kaupungissa Japanissa, jossa ilmastotieteilijät ovat työstäneet suunnittelijoiden kanssa menetelmiä merituulten pyydystämiseen päivisin ja kylmän vuoristoilman ohjaamiseen kaupunkiin öisin.

 

LÄHTEET

Baumüller and Verband region Stuttgart 2008: Klimaatlas Region Stuttgart. https://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_klimaatlas_region In: European Environment Acency EEA 2012. Urban adaptation to climate change in Europe. EEA report No. 2/2012.

Stuttgart: Combating heat island and poor air quality with green aeration corridors. https://www.grabs-eu.org/membersArea/files/stuttgart.pdf In: Kazmierczak, A. and Carter, J. 2010. Adaptation to climate change using green and blue infrastructure. A database of case studies.

 

18.2.2013

Print Friendly, PDF & Email