Rotterdam ilmastonkestäväksi vuoteen 2025 mennessä

Rotterdamin tavoitteena on olla ilmastonkestävä kaupunki vuoteen 2025 mennessä. Tähän tavoitteeseen pyritään sekä ilmastonmuutoksen hillintä- että sopeutumiskeinoilla ja kaupunki pyrkiikin ilmastokestävyydellään olemaan houkutteleva niin asuin- kuin työskentelypaikkana.

Haasteena meriveden pinnannousu

Rotterdam on Alankomaiden toiseksi suurin kaupunki ja se on tunnettu satamatoiminnoistaan. Kaupunki sijaitsee Pohjanmeren rannalla sekä Rein-Maas jokien suistoalueella. Rotterdamin satama on Euroopan kolmanneksi suurin, joten kaupungin on välttämätöntä huomioida meriveden pinnannousu ja sen mukanaan tuomat ongelmat. Vilkkaana satamakaupunkina myös turvallisuuskysymykset astuvat muuttuvassa ilmastossa esiin, ja eräs kaupungin sopeutumisohjelman tavoitteista onkin ”Kaupunki ja sen asukkaat ovat turvassa vedeltä”.

Kaupungin eri toimijoiden yhteinen sopeutumisohjelma

Ilmastonkestävä Rotterdam on kaupungin sopeutumisohjelma ja se toimii osana Rotterdamin Ilmastoaloitetta, jonka takana ovat Rotterdamin kaupunki, Rotterdamin satama, Rijnmondin alueen ympäristönsuojeluvirasto sekä Rotterdamin sataman ja alueen yritysten välinen organisaatio Deltalinqs. Ohjelmassa tavoitteena on taata sopeutumistoimien kytkeminen heti alkutaipaleelta suunnitteluun ja kehitykseen. Sopeutumisohjelman ydinalueet ovat kestävät järjestelmät (esim. padot), kaupunkitilan tehokkaampi käyttö, laaja yhteistyö ja lisäarvon luominen kaupungille sopeutumistoimenpiteillä.

Tavoitteena täysin ilmastonkestävä kaupunki

Rotterdam on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet niin hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, kuin sopeutumiselle: kaupungin tavoitteena on olla täysin ilmastonkestävä vuoteen 2025 mennessä. Sopeutumistoimilla haetaan kaupungille vetovoimaisuutta sijoitus-, työskentely- ja asumispaikkana.

Kaupungin toiminnalla osoitetaan tahtotilan olevan korkealla ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja erityisesti eri sidosryhmät otettiin laajasti mukaan sopeutumisohjelman valmisteluun. Jopa 30 eri toimijaa osallistui sopeutumisohjelman tekemiseen, niin julkisia, yksityisiä kuin tieteellisiä instansseja. Rotterdamissa on onnistuttu esimerkillisesti sitouttamaan eri toimijoita sopeutumistyön eri vaiheisiin ja toimenpiteisiin.

 

LÄHTEET

European Commission (2010). Adaptation Strategies for European Cities. Case Study 4: Rotterdam, Netherlands. https://eucities-adapt.eu/cms/assets/Uploads/UserFiles/48/4%20Rotterdam%20-%20Fact%20sheet_43.pdf [Viitattu 15.10.2014]

Rotterdam Climate Initiative (2010). Rotterdam Climate Proof Adaptation Programme 2010.  https://www.rotterdamclimateinitiative.nl/documents/RCP/English/RCP_ENG_def.pdf [Viitattu 15.10.2014]

 

15.10.2014

Print Friendly, PDF & Email