Helsingillä on käytössä luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä LUOVA

Helsingin kaupungin keskushallinto on ottanut vuonna 2013 käyttöön LUOVA-varoitusjärjestelmän, jonka kautta kaupunki saa tiedon kotimaassa äkillisesti uhkaavista luonnononnettomuuksista. Tiedotteet saapuvat järjestelmän ylläpitäjältä, Ilmatieteen laitokselta, sähköpostin välityksellä kaupungin yhteyshenkilöille. LUOVA on alun perin viranomaiskäyttöön kuten pelastuslaitoksille ja energiantuotantolaitoksille tarkoitettu tietolähde, josta on muokattu myös kaupunkien ja muiden organisaatioiden käyttöön sopiva kevennetty versio.

Järjestelmän kautta saadaan tietoa esimerkiksi vaarallisen kovasta tuulesta, rankemmista sateista, myrskyrintamista, kuivuudesta, metsäpaloista ja tulvista. Kaupungin keskushallinto sai järjestelmän käyttöönoton yhteydessä 10 lisenssiä, joten tiedotteita on ollut mahdollista jakaa kaupungin sisällä useammalle virastolle. Jakelun piirissä ovat tällä hetkellä ainakin Helsingin satama, Kaupungin rakentamispalvelu Stara, rakennusvirasto sekä raitio- ja metroliikenne.

Tarpeen mukaan lähetettävissä varoitusilmoituksissa on tiivistettynä seuraavat asiat:

  • vaara-aika ja -alue, esim. ”maan eteläosa ja Kainuu”
  • tiedotteen syy, esim. ”voimakkaat ukkospuuskat yli 20m/s”
  • ilmiön vaarallisuusaste, esim. ”säätilanne on vaarallinen”
  • muutokset edelliseen tiedotteeseen verrattuna
  • vaaraa aiheuttavan sään kehitys
  • säätilanteen tarkempi kuvaus ja epävarmuustekijät.

Järjestelmä on osa kaupungin valmiussuunnittelua

Helsingissä kaupungissa LUOVA-järjestelmä sulautuu hyvin olemassa oleviin toimintamalleihin. Järjestelmä nähdään yhtenä osakokonaisuutena kaupungin valmiussuunnittelua. Sitä voi verrata esimerkiksi sähkökatkoista, liikenteen katkoista tai ilmanlaadun äkillisistä häiriöistä saataviin ilmoituksiin, joista kaupunki saa vastaavalla tavalla informaatiota. Helsingin kaupungin tietojen mukaan järjestelmä ei ole ainakaan vielä muissa Suomen kaupungeissa käytössä, mutta ainakin joitakin säälle alttiita yrityksiä ja energiayhtiöitä on jakelun piirissä.  Järjestelmä kustantaa kaupungille vuodessa noin 3360 euroa.

Vuoden pilottikokeilun perusteella LUOVA on koettu Helsingin kaupungissa tarpeelliseksi, vaikka useimmiten tiedotteet eivät ole aiheuttaneet lisätoimenpiteitä. Vuosittain noin 40 sähköpostitse saapuvaa varoitusilmoitusta ovat kuitenkin joka kerta muistutus ja harkinnan paikka siitä, olisiko ennakoiviin toimenpiteisiin tarpeen ryhtyä. Esimerkiksi vuoden 2013 joulukuun kovan lumimyrskyn aikana kaupungin rakennusvirasto ja Stara lisäsivät tiedotteen perusteella omia valmiuksiaan ja aurauskalustoaan. Ilmastonmuutoksen myötä ääri-ilmiöiden ennustetaan lisääntyvän myös Suomessa, joten todennäköisesti järjestelmän tarpeellisuus ei ainakaan vähene tulevaisuudessa.

LUOVA-järjestelmä

LUOVA-järjestelmän perimmäisenä ideana on ollut luoda asiantuntijoiden ja viranomaisten välinen, jatkuvasti päivitettävä tietokanava, joka kokoaa yhteen tietoa luonnononnettomuuksien syntymisestä ja niiden vaikutuksista. Sen toimintaedellytyksinä ovat tietojärjestelmä, jonka avulla seurataan maailmanlaajuisesti eri tietolähteitä, sekä Ilmatieteen laitokselta käsin tapahtuva vuorokautinen päivystys, jossa oleelliset tiedot analysoidaan tiivistettyyn muotoon loppukäyttäjille.

Kansallisesti vuonna 2010 käyttöön otetun järjestelmän kehittämiseen ovat vaikuttaneet erityisesti vuoden 2004 Aasian tsunamikatastrofin kokemukset sekä yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja sisäisen turvallisuuden strategia. Liikenne- ja viestintäministeriön tilauksesta kehitetyn järjestelmän toteutuksesta on vastannut Ilmatieteen laitos yhteistyökumppaneinaan Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopiston Seismologian instituutti.

 

LÄHTEET

Molarius, R., Porthin, M. & Wessberg, N. 2007. Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän (LUOVA) mahdollisuudet. Tutkimusraportti. VTT. https://partnet.vtt.fi/evaserve/reference-material/cases/LUOVA_VTT_R_03356_07.pdf

Ilmatieteen laitos 2010. Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmää testattu puoli vuotta. Tiedotearkisto 11.10.2010. https://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1286775322

Liikenne- ja viestintäministeriö 2011. Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä LUOVA-projekti 2008-2010. Loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 9/2011. https://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1551284&name=DLFE-11861.pdf&title=Julkaisuja 9-2011

Anssi Vuosalmi 2014. Valmiuspäällikkö, turvallisuus ja valmiusyksikkö, kaupunginkanslia, Helsingin kaupunki. Henkilökohtainen tiedonanto 19.5.2014.

15.10.2014

Print Friendly, PDF & Email