Pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategian taustaraportti

Susanna Kankaanpää, HSY

 

Pääkaupunkiseudun kaupunkien, kuntayhtymien, alueellisten pelastuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2009 alussa taustaraportin kokoamisella. Raporttiin koottiin seudun sopeutumisen suunnittelun kannalta tärkeitä selvityksiä:

  • Millainen seudun ilmasto on?
  • Miten ilmasto muuttuu tulevaisuudessa?
  • Mitä tapahtuu jokitulville?
  • Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on seudulla?

Ilmatieteen laitos teki koosteen pääkaupunkiseudun ilmastotiedoista ja valmisti alueelle ilmastoskenaariot. Suomen ympäristökeskus mallinsi jokitulvien riskejä Vantaan- ja Espoonjoilla. HSY teki tutkimukseen ja kirjallisuuteen perustuvan katsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista pääkaupunkiseudulla.

Selvitykset koottiin yhteen raporttiin (HSY 2010). Raportti on kattava katsaus ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin Helsingin seudulla. Sitä voi käyttää käsikirjana ja tausta-aineistona sektorikohtaisten sopeutumistoimien suunnittelussa.

Taustaraportin laatiminen oli osa Baltic Sea Region -ohjelman BaltCICA -hanketta (Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region), jossa kehitettiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen menettelyjä pääkaupunkiseudulle.

 

LÄHTEET:

HSY 2010. Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu. Sopeutumisstrategian taustaselvityksiä. HSY:n julkaisuja 3/2010. https://www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/Julkaisut/3_2010_paakaupunkiseudun_ilmasto_muuttuu.pdf [Viitattu 15.10.2014]

 

15.10.2014

Print Friendly, PDF & Email