Toimialoittainen haavoittuvuustarkastelu

Susanna Kankaanpää

 

Kansallisen sopeutumisstrategian tausta-aineistoksi tehtiin toimialoittainen haavoittuvuustarkastelu sekä koottiin tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Selvityksen teki Jaana Sorvali (jocean.fi) maa- ja metsätalousministeriölle.

Haavoittuvuustarkastelun pohjaksi selvityksessä otettiin Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n kehittämät kriteerit:

  • Vaikutusten mittaluokka
  • Vaikutusten ajoittuminen
  • Vaikutusten pysyvyys
  • Vaikutusten todennäköisyys
  • Vaikutusten jakautuminen
  • Riskin kohteena olevan systeemin merkittävyys
  • Sopeutumispotentiaali
  • Haavoittuvuusluokka (karkea yhteenveto toimialan haavoittuvuudesta)
haavoittuvuustarkastelu_kuva

Selvityksessä luotiin mitta-asteikko näille haavoittuvuuden kriteereille tai mittareille. Haavoittuvuuden astetta merkittiin sekä värillä että sanallisella arviolla. Mitta-asteikko toimii keskustelun pohjana ja sen tarkoituksena on herättää keskustelua eri mittareiden merkittävyydestä ja painoarvosta, koska ne eivät ole neutraaleja suhteessa toisiinsa.

Selvityksessä koottiin toimialoittaiset taulukot, joissa alaan kohdistuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioitiin eri haavoittuvuusmittareiden suhteen. Mitä tummempi haitallista vaikutusta kuvaava vaakarivi taulukossa on, sitä merkittävämpi vaikutus on toimialan haavoittuvuuden tarkastelussa.

haavoittuvuustarkastelu_taulukko

Menetelmä ja sillä saadut tulokset on esitelty tarkemmin julkaistussa raportissa.

 

LÄHTEET:

Sorvali, J. 2013. Ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset ja toimialojen haavoittuvuus.  https://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/sopeutuminen/oREChMpAB/Jocean_haitalliset_vaikutukset_haavoittuvuus.pdf [Viitattu 15.10.2014]

 

15.10.2014