ILKKA-hankkeen esitykset

Esitykset ovat vapaasti katseltavissa ja ladattavissa. Tiedostomuotona on PDF ellei toisin mainita.

Loppuseminaari 7.10.2014

ILKKA-hankkeen loppuseminaarissa pohdittiin esityksien, paneelin ja keskustelun voimin sitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset haastavat kaupunkien suunnittelun ja mitä ratkaisumahdollisuuksia suunnittelijoiden käsissä on vaikutuksiin varautumiseksi ja niiden ennaltaehkäisemiseksi. Tilaisuudessa julkistettiin lisäksi hankkeessa muodostettu Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas, jonka keskeisiin teemoihin ja työkaluihin tutustuttiin seminaarin kiertävissä esittelypajoissa.

Lasse Peltonen, Suomen ympäristökeskus: Ilmastonmuutos haastaa kaupunkisuunnittelun

Lari Pitkäkangas, City of Malmö: Best adaptation practises in Malmö, case Augustenborg

Auni Haapala, Helsingin kaupungin ympäristökeskus: Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

Esittelypaja 1: Viherkerroinmenetelmällä tontit osaksi sopeutumistalkoita

Esittelypaja 2: Ratko ristiriitoja – eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja 2 – taustamateriaali: Aluekartta Purola ja Metsälä

Esittelypaja 2 – taustamateriaali: Kartta Purola

Esittelypaja 3: Lämpösaarekkeella vai ilman – miten kaupunki muokkaa ilmastoaan?

Esittelypaja 4: Kuinka otat haltuun ilmastonmuutokseen sopeutumisen?

Turun kaupungin hulevesiseminaari 2.4.2014

ILKKA-hanke oli mukana järjestämässä Turun kaupungin hulevesiseminaaria. Tilaisuudessa koottiin yhteen se, mitä seudulla on tehty hulevesien hallinnan parantamiseksi sekä mietittiin, miten työtä pitäisi jatkaa tulevaisuudessa.

Leena Sänkiaho: Pöyry finland Oy: Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin?

Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki:Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely

Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy: Alueellinen hulevesisuunnitelma

Anna Räisänen, Turun kaupunki:Hulevesien aiheuttamat ongelmat ja vahingot Turussa 2000-2013

Maria Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus: Merivesitulvariskikartoitus

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman seminaari 3.-4.3.2014

EAKR-seminaarissa esiteltiin onnistuneita hankkeita toimintakaudelta 2007-2013. ILKKA oli mukana hankkeiden tuloksia esittelevällä ”kestävä kaupunkiympäristö”-videolla, joka koottiin seminaaria varten yhdessä neljän muun teemaan liittyvän hankkeen kanssa. Videon virtuaalisen kävelykierroksen kohteena on kuvitteellinen Aatos -kaupunginosa 2020-luvun Suomessa, joka on luotu hankkeiden tuloksista ja kuvamateriaalista. ILKKA-hankkeen lisäksi mukana ovat KESTI-, IJI-, Tetraedri- sekä Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeet. Katso video Prezi.com -sivustolta.

Väliseminaari 7.11.2013

ILKKA-hankkeen väliseminaarissa esiteltiin hankeen eri osa-alueita ja niistä jo tähän mennessä saatuja tuloksia sekä pohdittiin kaupunkien keskeisimpiä haasteita ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Pekka Salminen, Locus Vinum: Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta: keskeisimmät tulokset ja kehitysehdotukset

Jukka Käyhkö, Turun yliopisto: Sopivasti kuumaa tai kylmää – missä haluaisit asua? (Osa 1)

Achim Drebs, Ilmatieteen laitos: Sopivasti kuumaa tai kylmää – missä haluaisit asua? (Osa 2)

Suvi Tyynilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto: Viherkerroinmenetelmän avulla kohti ilmastonkestävämpää Helsinkiä

Maarit Leppänen, Vantaan kaupunki: Hulevedet – uhka vai mahdollisuus?

Mikko Pusa, HSY: Vettä läpäisemättömät pinnat – haasteita ja näkökulmia paikkatietomenetelmien hyödyntämiseen kartoituksessa