Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun -hankkeen tavoitteena oli edistää ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua. Päämääränä oli luoda suunnittelutyökaluja ja -ohjeistuksia kaupunkisuunnittelijoille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille ilmastonmuutoksen huomioonottamisesta suunnittelussa.

Työkalujen ohella hankkeessa kartoitetiin parhaita ilmastonmuutoksen sopeutumisen käytäntöjä ulkomailta ja Suomesta. Hankkeen lopputuloksista muodostettiin verkkopohjainen Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas, ja osa tuloksista kerättiin myös Ilmasto-opas.fi-sivustolle. Pidemmän aikavälin tavoitteena oli ilmastonmuutoksen huomioivan suunnittelun kehittyminen sekä kaupunkien työntekijöiden ja päätöksentekijöiden kasvanut tietotaito.

ILKKA-hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja sen osatoteuttajina olivat Lahden kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto.

Hanketta toteutettiin seitsemän eri työpaketin kautta

  1. Ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteiden parhaat käytännöt kaupungeissa, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen toimenpiteiden keskinäiset vuorovaikutukset sekä kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vertaisarviointi
  2. Kaupunkien hiilinielut ja niiden vertailu sekä hiilinielupotentiaalin laskenta esimerkkialueille
  3. Haavoittuvuus ilmastonmuutokselle: vettä läpäisemättömien pintojen kartoitus
  4. Kaupunkien lämpösaarekkeiden kartoitus
  5. Viherkertoimen käyttö kaupunkisuunnittelussa
  6. Hulevesien luonnonmukainen hallinta
  7. Ilmastonmuutokseen varautumisen aiheuttamien kustannukset ja hyödyt sekä kaupungin kestävän kehityksen budjetointi

ILKKA-hanke toteutettiin vuosina 2012-2014 ja sen EAKR-osarahoitettu kokonaisbudjetti oli 1,5 miljoona euroa.

Tutustu hankkeessa tuotettuihin esitysmateriaaleihin.

Yhteystiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskus
PL 500, 00099 Helsingin kaupunki
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja
jari.viinanen@hel.fi
+358 50 342 6023